ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
1. Загальні положення

1.1. Цей Договір, в якому одна сторона, Фізична особа – підприємець Кошовий Євген Сергійович, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір).

1.2. Даний договір є офіційною та публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання туристичних послуг, представлених на сайті http://easytrip.com.ua/cyprus. Даний договір є публічним, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови стосуються тільки фізичних осіб.

1.3. Шляхом укладення цього Договору Замовник в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення на туристичні послуги, відповідальності за недобросовісне замовлення та інших умов Договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Забронювати» на етапі оформлення Заявки на бронювання туристичної послуги на Сайті, та здійснення Замовником платежу (повного або часткового, за домовленістю) в рахунок оплати послуг з бронювання.

2. Визначення термінів

2.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти з Виконавцем Договір про надання туристичних послуг дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

2.2. Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний Замовником на сайті http://easytrip.com.ua/cyprus з моменту натискання кнопки «Забронювати» та здійснення Замовником платежу (повного або часткового, за домовленістю) в рахунок оплати послуг з бронювання.

2.3. Інтернет – сайт - офіційний сайт Виконавця за адресою http://easytrip.com.ua/cyprus створений для укладення Договорів про надання туристичних послуг на підставі ознайомлення Замовника із запропонованим Виконавцем описом туристичної послуги за допомогою мережі Інтернет.

2.4. Замовник – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Виконавця, розміщує замовлення щодо бронювання туристичної послуги, що представлена на сайті для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

2.5. Виконавець – фізична особа-підприємець Кошовий Євген Сергійович (ідентифікаційний код 3667403136), який зареєстрований і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Максимовича Михайла, буд. 3-Д, кВ. 97-А.

3. Предмет Договору

3.1. За цим договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику організаційні послуги з проведення туристичної поїздки відповідно до розробленої програми, зазначеної в Додатку № 1, а Замовник зобов'язується оплатити послуги Виконавця, а також виконати інші дії, передбачені цим договором.

3.2. Проведення поїздки здійснюється відповідно до термінів розробленої програми, зазначеної в Додатку № 1.

3.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Замовником умов Договору вважається з моменту натискання кнопки «Забронювати» на етапі оформлення Заявки на бронювання туристичної послуги на Сайті, та здійснення Замовником платежу (повного або часткового, за домовленістю) в рахунок оплати послуг з бронювання.

4. Оформлення Замовлення

4.1. Замовник самостійно оформлює замовлення на Сайті http://easytrip.com.ua/cyprus шляхом натискання кнопки «Забронювати» та здійснення Замовником платежу (повного або часткового, за домовленістю) в рахунок оплати послуг з бронювання.

4.2. Виконавець має право відмовитися від надання послуги Замовнику у випадку, якщо відомості, вказані Замовником під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

4.3. При оформленні замовлення на сайті Замовник зобов'язується надати наступну обов'язкову інформацію, необхідну Виконавцю для виконання замовлення:

4.3.1. Прізвище, ім'я, по-батькові Замовника;

4.3.2. Контактний номер телефону та Email.

4.3.3. Ідентифікаційний код фізичної особи.

4.3.4. Ксерокопія паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, також ім'я та прізвище в латинській транскрипції, серія і номер паспорта, дата народження і дата закінчення паспорта;

4.3.5. Довідка про судимість чи інші документи, які можуть перешкоджати виїзду за кордон.

4.4. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Виконавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Замовнику при бронюванні туристичної послуги, вказаної на сайті.

4.5. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

5. Вартість послуг та порядок розрахунків.

5.1. Вартість послуги, що надаються Виконавцем Замовнику, визначається Протоколом угоди про договірну ціну - Додаток № 1 до цього Договору.

5.2. Замовник проводить оплату в порядку і строки, зазначені в заявці. Виконавець не бронює туристський продукт до моменту його передоплати.

Оплата здійснюється на умовах 50% передоплати протягом 5 календарних днів з моменту укладення цього Договору. Решта коштів вноситься Замовником на протязі 60 календарних днів, з моменту передоплати, але не менше 25% протягом перших 30 календарних днів. Тобто оплату можна розбити на три платежа: 50% - 25% - 25%.

5.3. Оплата послуг засвідчується Виконавцем шляхом надання Замовнику документа, що підтверджує оплату послуги.

5.4. Замовник може оплатити послугу банківською (платіжною) карткою. Датою оплати вважається дата надходження платежу на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.5. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість Послуг, визначена на відповідній сторінці сайту http://easytrip.com.ua/cyprus в Євро, сплачується Замовником в гривнях у відповідності до офіційного курсу гривні до курсу Євро, встановленого Національним банком України на день виставлення відповідного рахунку за Послуги Виконавцем.

5.6. Оплата послуг, передбачена цим розділом, може бути змінена за згодою сторін, про що складається доповнення до цього Договору.

5.7. У разі непередбаченого зростання транспортних та житлових тарифів (більш ніж на 5% від діючих на момент укладення договору) і (або) при введенні нових або підвищення діючих податків і зборів та (або) при різкій зміні курсу національних валют (більш ніж на 5% в порівнянні з діючими на момент укладення договору), в тому числі при настанні зазначених обставин після повної оплати Замовником - провадиться перерахунок вартості туристичного продукту з доплатою Замовником різниці в ціні. Замовник, який не погодився зі зміною ціни договору має право відмовитися від Договору за умови оплати Виконавцю фактично понесених ним витрат по виконанню Договору.

5.8. Повернення грошових коштів за Послуги, оплачені, але не використані Туристом, незалежно від причини, включаючи транспорт, проживання, харчування, вхідні квитки та інше, не підлягають поверненню.

5.9. Закінчення робіт оформляється актом надання послуг. Виконавець виставляє акт протягом 15 календарних днів після закінчення туру. За п'ять днів Замовник приймає роботу, підписує обидва примірники акта та повертає один з них виконавцю. Якщо Замовник не повернув акт за п'ять днів і не виставив письмову претензію за обсягом, своєчасності і якості наданих послуг, зазначені в ньому роботи вважаються виконаними якісно і вчасно, а їх результат - прийнятим.

6. Права та обов'язки Сторін.

6.1. Виконавець зобов'язується:

6.1.1. Надати туристичні послуги в порядку і в терміни, встановлені Договором;

6.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Замовника і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання послуги Замовника.

6.1.3. Надати Замовнику інформацію:

 • про програму перебування, засобах розміщення та наборі послуг, що надаються, правила перебування туристів на маршруті слідування і правилах поведінки в країні проведення туру, про розклад авіарейсів, час і місце початку і закінчення подорожі, умови розміщення, проживання, харчування, трансферу, про екскурсійному обслуговуванні, наявності гіда, супроводжуючого;

 • про умови оплати і ануляції бронювання туру;

 • про умови договору перевезення, який є самостійним договором, підтвердженням якого є квиток, і, який Виконавець укладає з перевізником, а також про умови обміну і (або) повернення квитків;

 • про умови договорів страхування туриста (обов'язкового медичного, від неможливості зробити поїздку і інших), Правил, що діють в страхових компаніях, що стосуються страхування;

 • про неприпустимість самовільної зміни Замовником (туристом) програми подорожі;

 • про обов'язок дотримуватися законів і місцеві звичаї країни перебування, правила проживання і поведінки в готелях і інші рекомендації та вказівки керівника групи в країні перебування; про те, що збитки, завдані туристом готелі, ресторану, музею, автотранспортному або іншому підприємству, яке його обслуговує, повинен бути відшкодований туристом на місці самостійно;

 • про вимоги, що пред'являються до паспортів, в тому числі, про необхідний залишковий строк дії паспорта для отримання візи, про те, що посольство (консульство) іноземної держави (країни перебування, транзиту) вправі відмовити у видачі в'їзної візи будь-якому громадянину без пояснення причин такої відмови , витребувати додаткові документи або зажадати особистої присутності туриста в консульській установі; про правила виїзду з території України, іноземних держав, в'їзду на територію України, іноземних держав повнолітніх осіб; про особливості і правила прикордонного, митного контролю, режиму України і іноземних держав; про обов'язок дотримуватися митні та прикордонні правила;

 • про обов'язок проходити профілактику відповідно до міжнародних медичних вимог; про те, що турист зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни і здійснювати заходи щодо профілактики інфекційних і паразитних захворювань;

 • про небезпеки, з якими турист може зіткнутися при здійсненні подорожі, про правила дотримання безпеки та запобігання небезпек на маршруті;

 • про місце знаходження, поштові адреси і номери контактних телефонів дипломатичних представництв та консульських установ України, що знаходяться в країні (місці) тимчасового перебування;

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. Відмовитися від виконання Договору в разі порушення Замовником встановленого Договором порядку оплати, а також у випадках ненадання або несвоєчасного надання Замовником відомостей і документів, необхідних для виконання договору або порушення Замовником інших обов'язків встановлених цим Договором.

6.2.2. Укладати і виконувати договори з третіми особами, що надають окремі послуги, що входять в туристичний продукт.

6.2.3. Отримати від туроператорів і перевізників бонуси, знижки та / або інші форми матеріального заохочення і залишити їх в своєму розпорядженні.

6.3. Замовник зобов'язується:

6.3.1. Надати Виконавцю повні і достовірні дані, передбачені р. 4 п. 4.3 цього Договору.

6.3.2. Оплатити туристський продукт відповідно до розділу 5 Договору.

6.3.4. Якщо це передбачено умовами Заявки та / або підтвердження, надати Виконавцю комплект необхідних для виконання договору документів (в тому числі закордонний паспорт, фотографії в необхідній кількості, анкетну інформацію), у встановлені терміни. Про конкретний комплекті необхідних документів та строк їх подання Замовник повідомляється шляхом включення переліку таких документів і вказівки на термін їх подання в Заявку на бронювання і (або) розміщення відповідної інформації на сайті Виконавця http://easytrip.com.ua/cyprus. Вчиненням бронювання і (або) оплати за договором Замовник підтверджує отримання відповідних відомостей. Документи повинні бути подані не пізніше дати, вказаної Виконавцем або відповідно до інформації, зазначеної в замовленні - за більшу кількість днів до початку поїздки або негайно, відразу після бронювання.

6.3.5. Довести до відома Виконавця в письмовій формі інформацію про обставини, що перешкоджають можливості здійснити подорож Замовником, а в разі ненадання, або надання недостовірної інформації, Замовник несе відповідальність за всі негативні наслідки, які можуть настати в результаті ненадання або надання недостовірної інформації. До такого роду інформації відносяться:

 • різного роду захворювання туриста і пов'язані з ними медичні протипоказання (в тому числі стосовно до різних видів пересування, зміну кліматичних умов, особливостей національної кухні, застосування лікарських засобів і т.п.),

 • Замовник зобов'язаний до початку туру проконсультуватися у свого лікуючого (районного) лікаря про можливість відвідин ним обраної для подорожі країни тимчасового перебуваючи, з урахуванням особливостей клімату і авіаперельоту, а також про необхідність вживання профілактичних заходів за існуючими хронічних захворювань;

 • мали місце в минулому конфліктні ситуації з державними органами, в тому числі, заборона на в'їзд в певний держава або в групу країн;

 • обмеження на право виїзду з України, накладені судом, правоохоронними органами, або іншими компетентними органами;

 • інші обставини, які можуть перешкодити вчиненню подорожі.

Зазначена в цьому пункті інформація може надаватися Замовником шляхом направлення Виконавцю по електронній пошті на адресу пошти http://easytrip.com.ua/cyprus або у меседжері Telegram за номером +380635154110 відповідного повідомлення з посиланням на номер Замовника.

Зазначене повідомлення має бути надіслане протягом трьох годин з моменту відправлення Заявки.

6.3.6. Обов'язок по перевірці виїзних документів Замовника (туристів), в тому числі на предмет наявності необхідних дозвільних відміток, а також обов'язок по перевірці наявності або відсутності в учасників поїздки невиконаних зобов'язань на території України (в тому числі зобов'язань щодо виконання рішень суду, оплату штрафів і аліментів ) покладено на Замовника. У разі неможливості виконання Договору, пов'язаної із зазначеними обставинами, Договір визнається невиконаним з вини Замовника.

6.3.7. Під час подорожі дотримуватися:

 • правила виїзду / в'їзду з / в Україну;

 • законодавство країни (місця) тимчасового перебування, поважати її соціальний устрій, звичаї, традиції, релігійні вірування;

 • правила в'їзду в країну (місце) тимчасового перебування, виїзду з країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;

 • правила перевезення пасажирів, ручної поклажі і багажу, зазначені у квитку або у відповідному галузевому акті;

 • правила особистої безпеки та забезпечувати збереження свого майна.

6.3.8. За добу до початку туру уточнити у Виконавця розклад рейсів, місце і час збору групи і (або) місце зустрічі, інші істотні умови.

6.3.9. До початку поїздки отримати документи, необхідні для здійснення подорожі.

6.3.10. Замовник зобов'язаний уважно вивчити умови Договору і виконувати їх з метою успішного здійснення туристичної поїздки. Всі можливі збитки і витрати, викликані недотриманням цих умов, несе Замовник.

При недотриманні вищевказаних умов і / або запізненні Замовника на реєстрацію, Виконавець відповідальності не несе, запізнення на рейс з якихось причин вважається відмовою з боку Замовника від виконання Договору.

6.3.13. Забезпечувати належний захист конфіденційних даних, відповідно до Угодою, мають значення для виконання Договору, не розголошувати використані при бронюванні логіни, паролі, адреси електронної пошти та іншу інформацію, вживати заходів до захисту використовуваних при бронюванні каналів зв'язку від несанкціонованого доступу третіх осіб. Будь-які дії, вироблені після входу на сайт під логіном і паролем Замовника, вважаються діями Замовника.

6.3.14. У разі дострокового розірвання Договору, або односторонньої відмови від частини замовлених туристичних послуг або зміни замовлених послуг, компенсувати Виконавцю всі фактичні витрати, понесені Виконавцем у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором, в тому числі, штрафні санкції, сплачені Виконавцем третім особам (перевізнику, готелю та ін.).

6.4. Замовник має право:

6.4.1. Отримати при укладанні Договору необхідну і достовірну інформацію, зазначену в Договору в обсязі, необхідному Замовнику;

6.4.2. У будь-який час відмовитися від виконання Договору за умови оплати Виконавцю фактично понесених ним витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язань за Договором;

6.4.3. Розірвати договір в будь-який час і відмовитися від отримання туристичних послуг (від виконання Договору) без вказівки причин. При цьому розмір підлягає поверненню суми, сплаченої за Послуги, залежить від терміну надходження Виконавцю попереднього письмового повідомлення Замовника про відмову, а саме:

a) У разі відмови за 60 календарних днів до виїзду, Виконавець повертає Замовнику 50% (П'ятдесят відсотків) сплаченої суми;

б) У разі відмови в період з 20 до 60 календарних днів до виїзду, поверненню підлягає 30% (Шістдесят відсотків) сплаченої суми;

в) У разі відмови в період з 5 до 20 календарних днів до виїзду, поверненню підлягає 20% (Шістдесят відсотків) сплаченої суми;

г) У разі відмови менш ніж за 5 днів до виїзду сплачена сума не повертається.

7. Конфіденційність і захист персональних даних.

7.1. Надаючи свої персональні дані Замовник надає Виконавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

7.2. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі Договору з Виконавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

7.3. Замовник несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Замовника або невідповідністю її дійсності.

7.4. Погоджуючись з умовами цього Договору, Замовник підтверджує своє право і дієздатність, фінансову спроможність, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, покладені на нього в результаті укладення цього Договору. Замовник підтверджує достовірність своїх особистих даних, а також даних осіб, зазначених у заявці на бронювання і приймає на себе всі можливі комерційні ризики (оформлення нового замовлення, зміна тарифів послуг, що входять до туристичного продукту, повернення грошей та ін.), Пов'язані з його діями по допущенню помилок, неточностей в наданні запитуваних Виконавцем при оформленні Заявки на бронювання туристичного продукту даних.

8. Гарантії та відповідальність сторін

8.1. Гарантії і відповідальність Виконавця:

8.1.1. Виконавець не несе перед Замовником відповідальність у разі повної або часткової непрацездатності системи та її компонентів протягом будь-якого часу, а також при відсутності можливості доступу Замовника до системи або несення ним будь-яких непрямих або прямих витрат у зв'язку з даними обставинами. Всі пропозиції, ціни, а також умови продажу можуть бути: змінені без повідомлення Замовника, обмежені за часом, наявності місць і термінів попереднього замовлення, дат подорожі, термінам мінімального або максимального перебування в місці призначення, факторами вихідних днів і свят, сезонними коливаннями цін, листами очікування, а також страйками і тимчасовою непрацездатністю систем бронювання та / або схильні до інших змін, умов і обмежень. Після оплати бронювання вартість замовлення не може бути змінена без повідомлення Замовника.

8.1.2. Виконавець не несе відповідальність за негативні наслідки і збитки, що виникли в результаті подій і обставин, що знаходяться поза сферою його компетенції, а також за дії (бездіяльність) третіх осіб, а саме:

 • за дії консульств іноземних держав, в тому числі за затримку, відмова або зміна термінів видачі в'їзних віз;

 • за дії перевізників (зміна, скасування, перенесення, затримка відправлення авіарейсів, поїздів, автобусів та інших транспортних засобів, зміна вартості квитків, вилучення тарифу з продажу, ануляція неоплачених або оплачених бронювань), за збереження, втрату або пошкодження багажу, вантажу, цінностей і документів пасажирів протягом усього терміну їх поїздки. У цих випадках відповідальність перед пасажирами несуть авіаційні перевізники відповідно до міжнародних правил і чинним законодавством України. Претензії пасажирів розглядаються перевізниками на основі законодавства України і правил міжнародних перевезень;

 • за дії митних і імміграційних властей;

 • за відсутність у Замовника документів на проживання, а також інших проїзних документів, виданих йому Виконавцем;

 • за недотримання Замовником встановлених постачальником відповідних послуг правил поведінки, в тому числі правил поведінки на борту літаків;

 • за невідповідність туристського обслуговування необгрунтованим очікуванням Замовника і його суб'єктивною оцінкою.

8.2. Замовник підтверджує і гарантує, що він ознайомлений і згоден:

 • з вимогами до оформлення і наявності документів, необхідних для користування послугами, що входять до туристичного продукту, і приймає на себе всю відповідальність за підготовку всіх необхідних документів для поїздки.

 • з умовами відміни бронювання, зазначеними в цьому Договорі;

 • до вимог законодавства країни розміщення про необхідність виплати податків на перебування, курортних такс, зборів та інших виплат;

 • з вимогами, що пред'являються до закордонними паспортами і іншим формальним документам, в тому числі, про залишковий строк дії закордонного паспорта, необхідному для отримання візи і в'їзду в країну перебування;

 • з особливостями і правилами прикордонного (митного) контролю (режиму) України і іноземних держав;

 • з обов'язками дотримуватися митні та прикордонні правила.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за наслідки самостійного зміни або доповнення Замовником послуг, що входять до туристичного продукту (перевезення, харчування, екскурсійної програми, трансферів і інших послуг, що входять до складу туристичного продукту) і не відшкодовує Замовнику понесені збитки.

8.4. За збитки, завдані Замовнику внаслідок скасування або зміни часу відправлення авіарейсів, поїздів, судів, та інших транспортних засобів, відповідальність несе перевізник відповідно до українських і міжнародних транспортними правилами. Договір повітряного або залізничного перевезення пасажира - авіаквиток, залізничний квиток, інший перевізний документ, виписаний на ім'я громадянина - є самостійним договором пасажира з перевізником. За якістю послуг, наданих перевізником, Замовник має право пред'явити претензії безпосередньо до перевізника.

8.5. Виконавець не відповідає за можливі неточності, допущені в готельних та інших рекламних проспектах, так як вони виготовлені без його участі і використовуються в роботі як допоміжні матеріали. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність дійсності описів готелів на Сайті http://easytrip.com.ua/cyprus , тому що ця інформація є приблизною і постійно змінюється. Описи готелів на сайті Виконавця scanner.travel можуть частково або повністю не відповідати стану готелів на день замовлення конкретного туристського продукту і не є частиною договору. Виконавець не несе відповідальності за наявність або відсутність погодних умов в місці перебування або транзиту, як-то: температура води і повітря, наявність снігу в горах або на рівнинах, опади, мусонні вітру, морські та океанічні течії і т.д.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за можливі неточності і помилки в описі і цінах туристського продукту на Сайті http://easytrip.com.ua/cyprus .

8.7. У разі якщо дії Замовника завдали шкоди Виконавцю і третім особам, з Замовника стягуються збитки в розмірах і в порядку, передбачених чинним законодавством.

9.Форс-мажор


9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком настання обставин непереборної сили, що виникли в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами (форс-мажор). Під такими обставинами розуміються: повінь, пожежа, землетрус і інші стихійні лиха і явища природного характеру; оголошена або фактична війна, збройний заколот, терористичні акти або військові дії будь-якого характеру і їх наслідки; галузева страйк, ембарго, бунти, блокади, епідемії, пандемії, видання органами влади нормативних актів, які спричинили неможливість належного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9.2. Про настання (і припинення) зазначених у цьому пункті Договору обставин, Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за Договором, зобов'язана негайно повідомити іншу Сторону. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про зазначені обставини позбавляє Сторони права посилатися на ці обставини і не звільняє від відповідальності за Договором. Термін виконання зобов'язань Сторонами за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Якщо обставини будуть тривати більше 14 (чотирнадцяти) днів, кожна із Сторін буде мати право відмовитися від виконання зобов'язань за Договором. У цьому випадку жодна із Сторін не матиме права на відшкодування можливих збитків іншою Стороною.

10. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Всі додатки і доповнення до Договору є його невід'ємною частиною.

9.3. Усі спори, що виникають між Виконавцем та Замовником, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Замовник та/або Виконавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Виконавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.7. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.4. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов'язки третім особам без згоди на це другої Сторони.


14. Реквізити Виконавця


АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:
ФОП «Кошовий Є.С.»
п/р UA613052990000026208744695178 в ПАТ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299
ІПН 3667403136
тел. +38(063)5154110


Додаток № 1
до Договору надання туристичних послуг

Послуги:
- Перельот із Києва в Ларнаку і назад
- Велика вілла із басейном
- Оренда кабріолетів на Кіпрі
- Паливо для авто
- ПЛР тести
- Туристична страховка
- Дайвінг + навчання
- Екскурсія у виноробню із дегустацією вин
- Фрукти та вода на віллу
- Невеликий сюрприз від компанії
- Відео- та фотоконтент із подорожі для ваших соц. мереж
- Супровід та допомога лідера групи протягом усієї подорожі
1600 доларів із однієї людини.

Підписи сторін:
Виконавець:
_________________________ Є.С. Кошовий
Замовник:
_________________________
© 2020. Всі права захищені
Made on
Tilda